حروف سیم تایوانی SM-2 سایز سیم(1.5 تا 2.5)

۱۹۰.۰۰۰ تومان

هر پک داری780حرف ازA-Zمناسب سیم  2.5-1.5به صورت فشاری میباشد.

۱۹۰.۰۰۰ تومان
دسته:

چکیده

هر پک داری780حرف ازA-Zمناسب سیم  2.5-1.5به صورت فشاری میباشد.

محصولات مرتبط

نقد و بررسی